บริการให้เช่าพื้นที่และระบบ Contact Center

การบริการให้เช่าสถานที่สำหรับดำเนินงานด้าน Contact Center ที่ครบวงจร ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำเนินงานให้เป็นศูนย์บริการมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางได้สะดวก