Call Center Agent/ Senior Agent (Multi Skill)

Required : หลายอัตรา

Responsibilities

ปฏิบัติงานที่ SV tower พระราม 3  หรือสถานที่ตามที่บริษัทกำหนด

สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้ (24 ชม. 7 วัน) หรือ ปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้

 รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี


Qualification

เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
•    วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา   
•    มีประสบการณ์ 0 - 1 ปี ด้านการให้บริการลูกค้าหากมีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร
•    สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นตามภูมิภาคได้   (ภาคเหนือ , ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคใต้)
•    รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
•    มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิเคราะห์ข้อมูลและจับประเด็นได้ดี
•    มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีน้ำเสียงไพเราะ ชัดเจน นุ่มนวลเป็นมิตร
•    ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที และสามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี
•    ปฏิบัติงานที่ SV tower พระราม 3  หรือสถานที่ตามที่บริษัทกำหนด
•    สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้ (24 ชม. 7 วัน) หรือ ปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้

 

**** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ****


Salary
ตามความสามารถ

Contact Information

arcallcenter@ar.co.th, 02-610-3000, Address : 900/4, SVOA Tower, 7th Fl., Rama 3 Rd., Yannawa, Bangkok, 10120, THAILAND

Apply Now : Click here