สิ่งที่ต้องทำในการเริ่มต้นเป็นตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Agent)

สิ่งที่ต้องทำในการเริ่มต้นเป็นตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Agent)

2018-01-29 15:36:06

           เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่หางานอยู่ต้องเจอกับงานคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) เยอะมาก ๆ เพราะงานด้านนี้ต้องใช้จำนวนคนเยอะในการให้บริการข้อมูลให้พอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งบริษัทที่เป็นคอลเซ็นเตอร์โดยตรง และบริษัทที่ไม่เป็นคอลเซ็นเตอร์ การทำงานในคอลเซ็นเตอร์ต้องมีระเบียบวินัยและทักษะการสื่อสาร เนื่องจากคุณเป็นตัวแทนของบริษัทที่ต้องพบกับข้อร้องเรียน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับบริษัทด้วย ดังนั้นหากใครสนใจหางานคอลเซ็นเตอร์อยู่สามารถติดตามการเริ่มต้นเป็นตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ต่อไปนี้ได้เลย

1. เตรียม Resume

            สำหรับคนหางานสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรก คือ Resume หรือการสรุปข้อมูลส่วนตัวของเรา ที่มีเนื้อหาสั้นและกระชับ เพื่อให้นายจ้างหรือบริษัทที่เรายื่นสมัครงานไปนั้นสนใจในตัวของเรา โดยเน้นทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดว่าคุณถนัดและทำงานได้ดีกับทีมได้ นอกจากนี้ยังต้องถ่ายทอดจุดแข็งอื่น ๆ ของคุณซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานคอลเซ็นเตอร์ เพราะคอลเซ็นเตอร์จะมองหาพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานได้หลายแบบ และปรับตัวทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างรวดเร็ว เช่นอาจมีประกาศนียบัตรการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานอาสาสมัครที่เคยเข้าร่วม เป็นต้น

2. สัมภาษณ์ที่น่าประทับใจ

            สิ่งแรกคือควรแต่งกายให้เหมาะสม แสดงความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท และนโยบายการทำงานต่าง ๆ ในคอลเซ็นเตอร์ เช่นการตอบคำถามได้น่าประทับใจ ทำให้นายจ้างรู้สึกว่าคุณจะสามารถทำงานในคอลเซ็นเตอร์ได้อย่าดีที่สุด

3. ยินดีที่จะได้รับอบรมก่อนเริ่มทำงานจริง

           เป็นที่ทราบกันดีว่างานคอลเซ็นเตอร์นั้นต้องมีการฝึกอบรมก่อนที่จะทำการให้บริการกับลูกค้า โดยคุณอาจได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษา ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  เพื่อให้คุณสามารถทำงานในคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด