3 ข้อดีของการมีเว็บไซต์ Self-Service ใน Call Center

3 ข้อดีของการมีเว็บไซต์ Self-Service ใน Call Center

2018-02-02 16:30:02

           การมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขจะทำให้มีบริการตนเอง (Self-service) ใน Call Center และทำให้ลูกค้าของคุณสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้กับภาพลักษณ์โดยรวมของคุณและแพลตฟอร์มการบริการลูกค้า ซึ่งบริษัทบางส่วนอาจไม่ได้คิดถึงภาพลักษณ์นอกจากการให้ลูกค้าได้รับคำตอบสำหรับปัญหา นอกจากนี้การบริการด้วยตนเองยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การมีเว็บไซต์ Self-Service ใน Call Center ยังมีข้อดีอีกดังต่อไปนี้

เพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

            ส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าไม่ใช่แค่ให้การแก้ปัญหาผ่านทาง Call Center เพียงอย่างเดียว แต่ควรมีเครื่องมือ Self-Service ที่ทำให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับภาพลักษณ์ของบริษัทเช่นเดียวกับภาษาและน้ำเสียงที่ใช้ใน Call Center โดยเราใช้เว็บไซต์รวบรวมคำถามที่พบบ่อย หรือวิดีโอแนะนำ และคำแนะนำที่ละขั้นตอนมีแผนผังหรือรูปภาพเป็นส่วนประกอบในการอธิบายจะทำให้ลุกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง แบบไม่โทรสอบถามเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์เลย  นอกจากนี้การให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกค้าในเว็บไซต์เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการขยายความรู้และเพิ่มทักษะให้กับลูกค้า

สร้างชุมชนในการสนทนา

            การมีส่วน Q & A ในเว็บไซต์เพื่อการบริการด้วยตนเอง เป็นการทำให้ลูกค้าหรือผู้มีความรู้สามารถเข้ามาตอบคำถามและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนแบบ peer-to-peer เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้ลูกค้าไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง รวมทั้งแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ Call Center ลดแรงกดดันในการบริการลูกค้าได้

สามารถเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ได้

            การใช้เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งในการบริการข้อมูลเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ธุรกิจเป็นผู้เชียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของตนเองและยังเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้