SME สามารถสร้างความได้เปรียบอย่างไรผ่าน Call Center

SME สามารถสร้างความได้เปรียบอย่างไรผ่าน Call Center

2018-02-14 11:45:07

           Call Center ได้เพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ได้มอบหน้าที่แก้ปัญหาของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยบางบริษัทมีศูนย์บริการลูกค้าของตนเอง เพื่อดูแลจัดการปัญหา และข้อข้องใจของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจอย่าง SME ก็ควรมีคอลเซ็นเตอร์ เพื่อช่วยพนักงาน ของตนเองให้สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เช่นผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะของบริษัท

           หลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในคอลเซ็นเตอร์ และหน่วยงาน Outsourcing  ทำให้มีศูนย์บริการลูกค้าที่ดีสำหรับการให้บริการ ซึ่งได้ใช้เครือข่ายเสมือนจริงทั่วโลกในศูนย์คอลเซ็นเตอร์ และสามารถให้บริการลูกค้าในภาษาพื้นเมือง หรือสามารถให้บริการได้หลายภาษา เป็นการแก้ปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า ซึ่ง Call Center ก็สามารถช่วย SME ได้เหมือนกัน นี่คือเหตุผลบางประการที่บอกว่าทำไมผู้ประกอบการ SME จึงต้องการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ อย่างคอลเซ็นเตอร์

อุปกรณ์และซอฟต์แวร์มีราคาแพง

           อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ ที่ใช้ในการบริการลูกค้ามีราคาแพงมากขึ้น ซึ่งธุรกิจธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายได้ ในสถานการณ์เช่นนี้การใช้บริการจากคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

สามารถจัดการแผนกต่าง ๆ ได้ง่าย

           คนหนึ่งคนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกแผนกในบริษัท เนื่องจากมีแผนกที่หลากหลาย ซึ่งต้องได้รับการจัดการในขณะที่ดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ SME จึงสามารถใช้บริการของคอลเซ็นเตอร์ได้ เนื่องจากคอลเซ็นเตอร์จะช่วยรักษาลูกค้าของบริษัทได้ เพราะเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์สามารถจัดการสายโทรศัพท์ได้ เป็นการสร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า