ประโยชน์ของการใช้ Help Desk จาก Outsourcing เพื่อบริการลูกค้าใน Call Center

ประโยชน์ของการใช้ Help Desk จาก Outsourcing เพื่อบริการลูกค้าใน Call Center

2018-02-16 17:00:25

            ธุรกิจขนาดใหญ่อาจมี Help Desk หรือการบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคมากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อดูแลความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่มี Help Desk ในบริษัท แต่การใช้ Outsourcing เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคก็มีประโยชน์หลายประการเช่นกัน ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้และเน้นไปที่ Help Desk บริษัทใหญ่ ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าใน Call Center ได้อย่างครอบคลุม แต่ในบทความนี้เราจะมาดูประโยชน์ของ Outsourcing กันว่ามีอะไรบ้างตามมาเลย

ประหยัดต้นทุน

            โดยการให้ความยืดหยุ่น และความเชี่ยวชาญด้าน Help Desk บริษัท Outsourcing ที่มีประสบการณ์ด้านการ Help Desk จะสามารถให้ประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้มากกว่าบริษัทใหญ่ ๆ

คุณภาพ

            Outsourcing ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Help Desk จะสามารถทำการปรับปรุงคุณภาพในการบริการพร้อมกับลดเวลาในการตอบสนองและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนได้

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

            การใช้ Outsourcing ในการบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีต่อขีดความสามารถหลักของธุรกิจได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตและให้ความสำคัญกับกิจกรรมสำคัญ ๆ

ความสามารถในการขยายศักยภาพของระบบอย่างง่ายดาย

            เนื่องจากธุรกิจเติบโตขึ้นทุก ๆ วันและในแต่ละวัน Help Desk ยังต้องมีการอัปเกรดระดับกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคภายในสามารถใช้การลงทุน เวลาและทรัพยากรมากเมื่อความต้องการใช้บริการนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะลดลงมากเมื่อใช้ Outsourcing เพราะการอัปเกรดจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่จำเป็นต้องอัปเดตบางประเภทและ Parameter ของบริการเท่านั้น

การกู้คืนระบบ

            การใช้ Outsourcing เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดส่งและการให้บริการแก่ผู้ใช้ของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างไม่มีข้อจำกัดในการเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน