4 วิธีของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที่สำคัญในปัจจุบัน

4 วิธีของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที่สำคัญในปัจจุบัน

2018-02-26 17:18:31

จดหมายทางตรง (Direct Mail)

อีเมลทางตรงจะเป็นการส่งจดหมายที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาธุรกิจของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ซึ่งจดหมายทางตรงมีหลายประเภท เช่นแคตตาล็อก โปสต์การ์ด ซองจดหมาย เป็นต้น โดยเราจะส่งแคมเปญไปยังลูกค้าทุกแห่งในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือให้กับลูกค้าทั้งหมด

การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing)

การตลาดทางโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้าที่มีศักยภาพทางโทรศัพท์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความสามารถในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ของลูกค้าในปริมาณมากและยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับติดตามแคมเปญการตลาดทางตรง อย่างไรก็ตามการตลาดทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการใช้ข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้อง รวมถึงมีการวิจัยอย่างดีเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของลูกค้าและโปรไฟล์ผลิตภัณฑ์

การทำการตลาดผ่าน Email (Email marketing)

การตลาดทางอีเมลเป็นวิธีที่ง่ายและคุ้มค่าในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ อาจรวมถึงจดหมายข่าว, อีเมลส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายหรือข้อเสนอใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าที่มีอยู่หรือโฆษณาที่สามารถปรากฏในอีเมลของธุรกิจอื่น ๆ ได้

การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social media marketing)

สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะทำให้คุณมีโอกาสโต้ตอบโดยตรงกับลูกค้าของคุณ และแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้เป็นประจำ โดยแพลตฟอร์ม Social Media ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับเครือข่ายทั้งหมดได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงควรพิจารณา และพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้คุณสามารถโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนลูกค้า, ให้ข้อเสนอแนะ โดยการฝากความคิดเห็น ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์