การบริหารบุคลากรสไตล์ Aconnect ให้โอกาสตัวแทนพัฒนาศักยภาพ

การบริหารบุคลากรสไตล์ Aconnect ให้โอกาสตัวแทนพัฒนาศักยภาพ

2018-06-11 14:33:54

            ปัจจุบันเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ ถึงแม้ว่าจะมี Social Media ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายกว่าก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักโทรศัพท์สอบถามมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการร้องเรียนเร่งด่วน พวกเขาจะรีบหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อทันที

            แต่หลาย ๆ คนยังกลัวกับการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ หรือเจ้าหน้าที่ Call Center เนื่องจากชื่อเสียงด้านลบที่เลื่องลือเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ Call Center ซึ่งต้องทำการเข้าใจกันใหม่ ว่าคนเราจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำไมคนบางกลุ่มทำได้ แต่บางคนทำไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาลบภาพเหล่านั้นออกไปด้วยการมาดูกันว่าหากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ Call Center ใน Aconnect นั้นดีอย่างไร

หลักสูตรในการอบรม Call Center

            การอบรมจะทำให้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รู้สึกผ่อนคลายในตำแหน่งงานของตนได้ เนื่องจากการอบรมจะทำให้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ได้รับความรู้ และมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการรับมือกับลูกค้า, การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะก่อนเริ่มงานหรือหลังเลิกงาน

            โดยแต่ละผู้ให้บริการ Call Center จะให้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ของตัวเองเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง Aconnect ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บุคลากรของตัวเองเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Call Center อีกทั้งยังมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตัวเอง ทำให้บุคลากร ผู้สมัครมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแน่นอน นอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มี Supervisor คอยควบคุม

            ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์จะสามารถจัดการกับลูกค้าได้ทุกคน เพราะลูกค้าแต่ละคนจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องมี Supervisor ไว้ดูแลบุคลากรเหล่านี้ ทั้งข้อมูลและการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ

มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวแทน

            การตรวจสอบคุณภาพของเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้พวกเขาได้ปรับปรุงและแก้ไขการทำงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เช่นการให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการให้คะแนนหลังได้รับบริการ หรือการเลือกบทสนทนามาให้ตัวแทนฟัง รวมถึงการให้ตัวแทนแต่ละคนได้ฟังบทสนทนาของตัวเองด้วย

            การตรวจสอบคุณภาพของเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวบริษัทเท่านั้น แต่ยังทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ทราบช่องทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพได้

            ด้วยสิ่งที่เราได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าการร่วมงานกับ Aconnect คุณจะได้รับทั้งประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นหากคุณกำลังหางานคอลเซ็นเตอร์อยู่แล้ว ส่งใบสมัครมาร่วมงานกับเราสิ