ACONNECT พัฒนาบริการ Inbound ช่วยธุรกิจจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม

ACONNECT พัฒนาบริการ Inbound ช่วยธุรกิจจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม

2018-07-03 13:57:01

            Inbound Service เป็นวิธีการในการดึงดูดผู้คน, การให้คำแนะนำและการเติบโตของลูกค้าโดยเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี ด้วยการแก้ปัญหาของลูกค้าและช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเราสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ เพราะเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าจากคุณ หากได้รับความพึงพอใจพวกเขาจะไปแนะนำกับเพื่อนและครอบครัว และยังแบ่งปันความคิดเห็นเชิงบวกในสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย

            ดังนั้นการช่วยลูกค้าของตนเองด้วยการสนับสนุนอย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปรับปรุงธุรกิจและช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งลูกค้าที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะมีความสุขและช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น โดยในปัจจุบัน Aconnect ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ได้พัฒนาบริการของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจและผู้คนในปัจจุบัน จึงได้รวมเป็นบริการ Inbound Service ที่สามารถช่วยธุรกิจจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม

Information General Inquiry

            หรือบริการสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นบริการตอบรับเบื้องต้นกับลูกค้าทั่วไป เช่นสอบถามโปรโมชันหรือการใช้งาน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C ก็ตาม

Customer Inquiry

            หรือบริการสอบถามลูกค้า เป็นวิธีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความล่าช้า การสอบถามลูกค้าจึงเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิครูปแบบหนึ่ง ที่สอบถามถึงข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้รวดเร็วและทำให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ

Member Register

            บริการรับลงทะเบียนสมัครสมาชิก ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าและมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงไปหาลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกด้วยตนเอง

Order Taking

            บริการรับคำสั่งซื้อ คล้าย ๆ กับพนักงานขายที่จะรวบรวมเฉพาะคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเป็นการตลาดทางโทรศัพท์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการสั่งซื้อสามารถนำมาใช้เพื่อปิดการขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้

Technical Support / Helpdesk

            การสนับสนุนด้านเทคนิค หมายถึง บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าของตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นซอฟต์แวร์, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องพิมพ์, และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งบริการสนับสนุนด้านเทคนิคมักจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไป