3 ข้อได้เปรียบของ Inbound Service ใน Call Center สามารถทำประโยชน์ให้กับธุรกิจได้

3 ข้อได้เปรียบของ Inbound Service ใน Call Center สามารถทำประโยชน์ให้กับธุรกิจได้

2018-07-12 16:03:13

            หากคุณเป็นเจ้าของหรือกำลังจัดการธุรกิจ คุณน่าจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง “คุณลักษณะ (Feature)” และ “ประโยชน์ (Benefit)” แม้ว่าคุณลักษณะจะไม่มีอะไรมากไปกว่าคำอธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีประโยชน์ใดหรือมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของบริษัท ของคุณ แต่ในแง่ของการปรับปรุงบริษัทหากคุณใช้บริการ Inbound ใน Call Center คุณจะได้เปรียบคู่แข่งและได้รับประโยชน์มากมาย เราอยากให้คุณดู 3 ข้อต่อไปนี้ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

บริการลูกค้าได้อย่างไร้ที่ติ : ในปัจจุบันธุรกิจอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ๆ มากกว่าการรักษาลูกค้า แต่หารู้ไม่! ว่าการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น การทำให้ลูกค้าจงรักภักดีกับเราเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นธุรกิจคิดให้ได้ว่าจะทำอย่างไรที่จะรักษาลูกค้าเก่า ไปพร้อม ๆ กับลูกค้าใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มากเหมือนกัน แนะนำให้ใช้บริการคอลเซ็นเตอร์หรือศูนย์บริการข้อมูล เพื่อบริการลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ

ความพึงพอใจด้านอารมณ์ของลูกค้า : ลูกค้าที่มีอารมณ์พึงพอใจกับการให้บริการข้อมูลหรือได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะพึงพอใจไม่เท่ากันก็ตามจะเป็นการช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าเติบโตขึ้นไปอีก

ความภักดีของลูกค้า : การได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจะช่วยพัฒนาการบอกต่อ ปากต่อปากในเชิงบวก ซึ่งในปัจจุบันนี้โลกของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งด้านบวกและด้านลบสามารถสื่อสารถึงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทีมสนับสนุนสามารถเข้าไปแบ่งปันและแก้ปัญหากับข้อมูลเชิงลบได้ ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาได้รับความใส่ใจจากธุรกิจอยู่เสมอ