ทักษะในการสื่อสารสำคัญอย่างไร? กับเจ้าหน้าที่ Call Center

ทักษะในการสื่อสารสำคัญอย่างไร? กับเจ้าหน้าที่ Call Center

2018-09-13 15:09:31

           การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร เนื่องจากทุกสิ่งที่เราทำในที่ทำงานเกิดขึ้นจากการสื่อสาร ดังนั้นทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ในขณะที่เราพัฒนาฝีมือและทักษะในอาชีพของเรา เราจะพบเหตุผลต่าง ๆ ว่าทำไมทักษะในการสื่อสารมีความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ Call Center ตัวอย่างเช่น :

  • ทำให้มั่นใจได้ว่า ในขณะที่ให้บริการข้อมูลกับลูกค้า เราจะสามารถตอบคำถามกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อเราต้องขอข้อมูล รายงานปัญหา หรือแนะนำกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน การมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

          นอกจากนี้ ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) ยังความสำคัญและจำเป็นกับการประสบความสำเร็จของธุรกิจอีกด้วย หากธุรกิจมีเจ้าหน้าที่ Call Center ที่มีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทดังต่อไปนี้

  • ทักษะด้านการฟังอย่างว่องไว

    การฟังอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้โทรได้รับทราบข้อมูล, ยอมรับ, ให้ความร่วมมือและลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

  • ทัศนคติเชิงบวก

    ไม่ว่าลูกค้าจะอารมณ์เสียแค่ไหน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจะมีทัศนคติที่ดี ในการใช้ภาษาที่ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในการแก้ไข โดยไม่ทำให้เกิดกระจายข่าวปลอมโดยจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

  • การเอาใจใส่ที่ดี

    เมื่อลูกค้าผิดหวัง พวกเขาต้องการความเอาใจใส่และความมั่นใจ ซึ่งการมีทักษะด้านการสื่อสารจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างดี ด้วยการแสดงความกังวล และการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

  • แก้ปัญหาและลดความขัดแย้งได้

ความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมอาจส่งผลเสียหายต่อความสำเร็จทางธุรกิจ