ทำไมต้องฝึกอบรมหนักงานลูกค้าสัมพันธ์?

ทำไมต้องฝึกอบรมหนักงานลูกค้าสัมพันธ์?

2018-09-19 16:02:37

           เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ มักทำงานอยู่ในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในบริษัท เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการทำงานมีความคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ที่คอยให้ข้อมูล และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ จึงมักได้รับมอบหมายให้ตอบสนองและจัดการกับความกังวล และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารปัญหาหรือความกังวลกับแผนกอื่น ๆ ใน บริษัท หากคุณกำลังหางาน หรือสมัครงานในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณควรสร้างเป้าหมาย และฝึกอบรมทักษะของคุณอยู่เสมอ

            การมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็เหมือนกับการมีคอลเซ็นเตอร์อยู่ในบริษัท พวกเขาจะสามารถจัดการปัญหาและความกังวลของลูกค้าได้ หาพวกเขามีการรับมือที่ดี ซึ่งการมีวิธีรับมือกับลูกค้าที่ดีเกิดจากการเรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อยู่เสมอ จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ

            การฝึกอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ก็เหมือนการออกรบ อารมณ์ ปัญหาและความกังวลของลูกค้าก็เหมือนระเบิดลูกหนึ่งที่พร้อมระเบิดอยู่เสมอ หากเราไม่ซ้อมหรือพัฒนาศักยภาพของเรา เราจะไปสู้กับอุปสรรคข้างหน้าได้อย่างไร การฝึกอบรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะการอบรมจะทำให้คุณได้รับทักษะ ดังต่อไปนี้

  • ทักษะในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งลายลักษณ์อักษรและการพูด
  • มี Service Mind สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ทักษะในการเจรจาและต่อรอง
  • ทักษะการแก้ปัญหาที่เหนือกว่าในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน
  • ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ไขปัญหา
  • การใช้เสียงและถ้อยคำที่เป็นมิตร
  • บุคลิกภาพที่สามารถทำให้ลูกค้าเชื่อถือได้
  • ทักษะในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล

 

            สนใจหาที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และฝึกอบรม (Consult & Training Contact Center) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-610-3000 หรือ E-mail : arcallcenter@ar.co.th และ Facebook : aconnect