ระบบ CRM ช่วยธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ระบบ CRM ช่วยธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

2018-10-18 14:34:12

           ไม่ว่าจะจัดการลูกค้า หรือจะขายสินค้าและบริการใด ๆ ก็ตาม เพื่อความสำเร็จของธุรกิจการเลือกใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) จะช่วยธุรกิจไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้

            เนื่องจากระบบ CRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยประเภทของระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีความหลากหลายสามารถสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณจากมุมที่ต่างกันได้ นั่นจึงทำให้ระบบ CRM สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ทุกประเภท โดยระบบ CRM ที่เราจะแนะนำวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน

1. Operational CRM

            เป็นส่วนแรกของระบบ CRM ที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการการตลาด การขายและการดำเนินงานบริการลูกค้าแบบวันต่อวัน เปรียบเสมือนด่านหน้าของธุรกิจ นั่นจึงทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นประเภทที่พบมากที่สุดของระบบ CRM และเป็นที่นิยมในหมู่ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

2. Analytical CRM

            ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า นำไปสู่กระบวนการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) และการรักษาลูกค้าเดิม (Customer Retention) รวมทั้งการติดตามรายละเอียดของลูกค้าได้ง่ายขึ้น นี่จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจำนวนมาก

3. Collaborative CRM

            ระบบ CRM ประเภทที่สามนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) เนื่องจากคุณลักษณะ Collaborative CRM จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารกับทุกฝ่าย ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าที่ถูกรวบรวมไว้ได้ง่ายขึ้น ทั้งระหว่างลูกค้ากับบริษัท และระหว่างแผนกต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย