ACONNECT ให้บริการ Outbound ช่วยธุรกิจสร้างยอดขาย

ACONNECT ให้บริการ Outbound ช่วยธุรกิจสร้างยอดขาย

2018-10-24 17:12:41

           ศูนย์บริการข้อมูลขาออก (Outbound Call Center) คือ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่โทรออกไปยังลูกค้าในนามของธุรกิจ ซึ่งการโทรจากศูนย์บริการอาจรวมถึงการตลาดทางโทรศัพท์, การขาย, การระดมทุน, การโทรออก เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลติดต่อของลูกค้า, การสำรวจ และบริการตรวจสอบ เป็นต้น

           ดังนั้นบริการ Outbound จึงแตกต่างจากบริการ Inbound โดยสิ้นเชิง เพราะว่าตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ Outbound มีหน้าที่โทรออกไปหาลูกค้า ไม่ได้รอรับสายจากลูกค้า โดย ACONNECT หนึ่งในผู้ให้บริการ Call Center และ Contact Center ได้พัฒนาการให้บริการ Inbound และ Outbound ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันมากที่สุด จึงได้เกิดเป็น Outbound Service ที่ช่วยธุรกิจเข้าถึงลูกค้า และสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ สำหรับบริการ Outbound ในคอนแทคเซ็นเตอร์ของ ACONNECT ให้บริการที่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

Public Relation : PR

           คือหนึ่งในการสื่อสารไปยังสาธารณะ ที่เรียกกันว่า “การประชาสัมพันธ์” เพื่อทำการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ โดยเป็นการสื่อสารกับสาธารณะที่จะช่วยธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะให้ความรู้ แนะนำ หรือเสนอเกี่ยวกับสินค้า และบริการว่ามีการทำงานอย่างไร รายละเอียดเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้มักจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อพัฒนาคำตอบที่ดี​

Delivery Sample

           ทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในมือ และหัวใจของผู้บริโภคด้วยบริการ Delivery Sample หรือการส่งสินค้าตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ชาญฉลาดที่จะเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ การส่งสินค้าตัวอย่างก็เหมือนกับการให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ แต่คุณจะต้องมีข้อมูลของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย ดังนั้นบริการของเราจะช่วยคุณเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอน​

Marketing Campaign

            กลยุทธ์ทางการตลาดต้องได้รับการคิดอย่างรอบคอบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระจายความนิยมของแบรนด์ และโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้า หรือบริการ ช่วยทำให้ธุรกิจได้รับลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า โดยกลยุทธ์การตลาดในศูนย์บริการข้อมูลจะพูดถึงวิธีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ นั่นจึงทำให้การตลาดในศูนย์บริการข้อมูลอยู่หน้าลูกค้าได้ง่ายกว่ารูปแบบการตลาดอื่น ๆ เช่น โปสการ์ด, จดหมายข่าวทางอีเมล และการสนทนากับผู้บริโภค เป็นต้น​

Data Cleansing

            ฐานข้อมูลลูกค้าควรได้รับการปรับปรุง และอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า โดยบริการ Data Cleansing ของศูนย์บริการข้อมูลการตลาดทางโทรศัพท์ไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้คุณล้างข้อมูลลูกค้า และอัปเดตข้อมูลลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้า เท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักของธุรกิจได้ด้วย​

Profiling

            การบันทึก และการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลเพื่อประเมินหรือคาดการณ์ความสามารถ ที่จะช่วยในการระบุกลุ่มย่อยที่เฉพาะเจาะจงของผู้คน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ​

Customer Satisfaction & Marketing Survey

            การสำรวจความพึงพอใจ และการตลาด เป็นการวัดอารมณ์ และความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยการสำรวจความพึงพอใจจะทำหลังจากที่ลูกค้าได้ใช้สินค้า และบริการของบริษัทแล้ว เพื่อนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น ส่วนการสำรวจการตลาดจะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างถูกต้อง​