ทำไมบริษัทยุคใหม่ถึงหันมาใช้ Contact Center Outsourcing

ทำไมบริษัทยุคใหม่ถึงหันมาใช้ Contact Center Outsourcing

2019-04-25 11:59:03

          คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็น Contact Center มากขึ้น ซึ่งสองคำนี้อาจไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เพราะเป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเหมือนกัน แต่คอนแทคเซ็นเตอร์จะมีความทันสมัยมากกว่า เพราะร่วมเอาโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อและให้บริการลูกค้า

          แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Contact Center ก็ได้แบ่งบริการหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่ง Outsourcing ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่หลายบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ทำหน้าที่แทนพวกเขา โดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทย และบริษัทประเทศไทยที่ต้องการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา

 

ทำไมถึงใช้บริการ Contact Center Outsourcing

เพื่อตอบสนองความต้องการ การสนับสนุนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

          เมื่อลูกค้าต้องการการสนับสนุนตลอดเวลา และทุกอุปกรณ์ การอบรมเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์ด้วยตนเองภายในองค์กรนั้นใช้เวลานาน ดังนั้นการใช้บริการเอาท์ซอร์สที่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม สามารถสนับสนุนได้หลายช่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์

         

เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์ในองค์กร

          เจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน หรือหลังจากทำงานไปแล้วก็ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และน่าพึงพอใจในการบริการลูกค้า

 

ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน

          ผู้ให้บริการ Contact Center Outsourcing จะมีความรู้เชิงลึกในการให้บริการแก่ธุรกิจต่าง ๆ เจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์เอาท์ซอร์สเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ เนื่องจากมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อย่าง ACONNECT เราให้บริการด้านคอลเซ็นเตอร์มานานนับสิบ ๆ ปี และพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์ด้านการตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า และบริการอื่น ๆ อีกมากมายด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีขั้นสูง