Aconnect ต้อนรับคณะการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมการทำงาน

Aconnect ต้อนรับคณะการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมการทำงาน

2019-10-03 09:47:26

       เอคอนเนค คอนแทคเซ็นเตอร์ ผู้นำในด้าน Integrated Contact Center Business Process Outsourcing เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Call Center และ Contact Center มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่สามารถช่วยธุรกิจพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนด้านการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร

 

       เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา เอคอนเนค คอนแทคเซ็นเตอร์ มีความยิ่งดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค ณ ตึก MS Siam ซึ่งได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงาน และบริการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ของเอคอนเนค 

 

       ทางเอคอนเนค ขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่มาเยี่ยมชม พร้อมให้ความสนในใจในการทำงานและบริการของเอคอนเนคเป็นอย่างดี เราหวังว่าเอคอนเนคจะสามารถช่วยการประปาส่วนภูมิภาคพัฒนาด้านการดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต