3 วิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Agents)

3 วิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Agents)

2017-08-04 13:57:25

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Call Center โดยการปรับกระบวนการกำหนดของ KPI (Key Performance Indicator) คือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และการใชซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานให้กับตัวแทน และสามารถผลักดันผลได้แบบ Real - Time แต่อาจยุ่งยาก และใช้เวลานาน ทั้งนี้มีวิธีง่าย ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้กับตัวแทนศูนย์บริการข้อมูล โดยกลยุทธ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ง่าย และไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก แต่ที่สำคัญที่สุดคือ สามารถทำให้ตัวแทนรู้สึกมีคุณค่า และมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น

1. ตารางเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไป 
     ตารางเวลาของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หลาย ๆ บริษัทจะมีระยะเวลาในการทำงานที่ยาวนาน อาจเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการลูกค้าลดลงได้ ฉะนั้นควรทำให้ตัวแทนผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเหล่านี้รู้สึกผ่อนคลาย  


2. จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
     สังคมโดยทั่วไปจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และมีการทำงานที่เป็นมิตรจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน การแบ่งเวลาเวลา ให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือทำกิจกรรมร่วมกันจะทำให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ หรือเทคนิคต่าง ๆ และทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น


3. การจัดตำแหน่งทางวัฒนธรรม
     วัฒนธรรม คือหัวใจหลักของทุก ๆ บริษัท แม้ว่าเราจะไม่เห็นมันได้ด้วยตาตัวเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้ โดยการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่ชัดเจน และสามารถสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท เพราะเมื่อตัวแทนเหล่านี้อยู่ในแนวเดียวกันกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท พวกเขาจะมีเป้าหมายเดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน