7 ประโยชน์ของ Omni Channel สำหรับธุรกิจ e-commerce ตอนที่ 1

7 ประโยชน์ของ Omni Channel สำหรับธุรกิจ e-commerce ตอนที่ 1

2017-08-07 10:11:55

    ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกจะเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการค้าปลีกหลากหลายแห่ง รวมถึงเทคโนโลยีออนไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชันด้วย การจัดการร้านค้าปลีกแบบ Omni channel ได้รับการออกแบบที่ไม่เพียงแต่ให้สามารถจัดการ การขายได้หลายช่องทางเท่านั้น แต่สามารถรวมหลาย ๆ ช่องทางไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานขาย และลูกค้าซื้อขายได้อย่างเต็มที่ และนี่เป็นประโยชน์ของการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ omni ดังต่อไปนี้


1. รวมการสื่อสารและวิเคราะห์ได้
    ช่องทางการสื่อสารหลายช่อง เป็นการสร้างช่องข้อมูลต่าง ๆ ที่ธุรกิจของคุณต้องเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และการวิเคราะห์ก็ทำให้สามารถทำความเข้าใจปริมาณ และทบทวนการสื่อสารกับลูกค้าได้ ด้วยความสามารถในการให้บริการข้ามช่องทางผ่านการจัดการร้านค้าปลีกแบบ omni คุณจะสามารถโต้ตอบกับข้อมูลลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดที่สร้างขึ้น และอ้างอิงจากข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นจากลูกค้ารายเดียวกันในทุกแพลตฟอร์ม


2. สามารถพบลูกค้าได้จากที่ใดก็ได้
    การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้ธุรกิจค้าปลีกมีโอกาสในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทุกช่องทาง ในระบบธุรกิจส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ได้รับการจัดการเป็น entities เดียวในทุกช่อง: จากเว็บไปยังสถานที่ค้าปลีกและในแอป ด้วยการจัดการที่เหมาะสมรวมถึงระบบการจัดการค้าปลีกการติดตามผู้ใช้ผ่านการเป็นสมาชิกรางวัลของลูกค้าและระบบธุรกิจอื่น ๆ การโต้ตอบกับลูกค้าสามารถติดตามผ่านทุกแพลตฟอร์มได้


3. ได้รับข้อมูลจากการทำธุรกรรมทุกครั้ง
    การจัดการช่องทางทุกช่องสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ หมายความว่าแต่ละธุรกรรมจะไม่สูญหายอีกต่อไป จากการติดตาม เมื่อลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าบางรายการเพื่อติดตามข้อมูลประชากรของลูกค้าภักดีธุรกรรมแต่ละรายการมีศักยภาพในการจัดการระบบธุรกิจ
 

>> 7 ประโยชน์ของ Omni Channel สำหรับธุรกิจ e-commerce ตอนที่ 2