การส่งเสริมการตลาดผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)

การส่งเสริมการตลาดผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)

2017-08-10 13:10:20

    การส่งเสริมการตลาดทางโทรศัพท์ เป็นกระบวนการขายสินค้า หรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งบางครั้งธุรกิจมักเรียกว่า การขายภายใน (Inside sales) หรือ การขายทางไกล (Tele-sales) การส่งเสริมการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ เป็นสิ่งยอดฮิตในปัจจุบัน อย่างเช่นสถาบันด้านภาษา โทรศัพท์มาให้คุณสามารถเข้ามาทดลองเรียนภาษาฟรี พร้อมกับได้รับส่วนลด 20 % เมื่อคุณสมัครคอร์สเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด นี่คือการตลาดทางโทรศัพท์ แต่อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการตลาดผ่านทางโทรศัพท์นั้นมีข้อกฎหมายตามแต่ละประเทศกำหนดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ผู้โฆษณาทางโทรศัพท์ทำการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเฉพาะเจาะจง ห้ามมิให้บิดเบือนความจริง ฉะนั้นผู้ที่เป็นตัวแทนส่งเสริมการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ จำเป็นต้องรักษาข้อกำหนด และมีแนวทางที่ทำให้ให้การส่งเสริมการตลาดประสบความสำเร็จ

    ฉะนั้นข้อมูลลูกค้าจึงเป็นข้อมูลที่จะทำให้ตัวแทนส่งเสริมการตลาดทางโทรศัพท์รู้ว่าข้อมูลลูกค้าคนใดเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดี นอกจากนี้ควรมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการตลาด ซึ่งควรรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสามารถตอบคำถามได้ การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นสิ่งที่นักการตลาดทางโทรศัพท์แสดงให้เห็นถึงทักษะในการฟังที่ดี ซึ่งจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้

    ไม่ว่าจะเป็นการขายให้กับธุรกิจ หรือผู้บริโภคก็ตาม การตลาดทางโทรศัพท์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อธุรกิจที่ทำการโทรติดต่อมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้รับสายอาจเป็นลูกค้าของธุรกิจอยู่แล้วหรือเป็นลูกค้าที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม