4 ประโยชน์หลักของ CRM ใน Contact Center

4 ประโยชน์หลักของ CRM ใน Contact Center

2017-08-16 12:52:40

    การทำความเข้าใจลูกค้า ต้องรับฟังความคิดเห็น หรือแก้ไขปัญหา เพราะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ Contact Center ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ สามารถทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็น 6 ประโยชน์ที่สำคัญของที่ใช้ CRM ใน Contact Center


1. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยโซลูชัน CRM ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะถูกจัดระเบียบอยู่ในศูนย์กลางข้อมูลทั้งหมด โดยข้อมูลต่าง ๆ จะรวมถึงประวัติการซื้อของ และบริการที่จะทำให้ตัวแทน สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 


2. การสื่อสารและความรับผิดชอบที่มากขึ้น
    ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บฐานข้อมูล CRM จะช่วยให้พนักงานทั่วทั้งแผนก สามารถแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าผ่านการอัปเดตได้ ดังนั้นผลประโยชน์ของ CRM จึงทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากพนักงานทุกคนสามารถเข้าใจถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการบริการลูกค้า หรือกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน แล้วยังรับผิดชอบต่อความสำเร็จ และจุดอ่อนของวงจรชีวิตของลูกค้าได้อีกด้วย


3. เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
นอกเหนือจากการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานแล้ว ตัวแทนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นจากประวัติการซื้อ เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดที่มุ่งเน้นรักษาลูกค้าปัจจุบันไว้ใ นขณะเดียวกันก็ดึงดูดคนใหม่ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ


4.ยอดขายเพื่มมากขึ้น
สามารถช่วยผลักดันยอดขาย โดยพนักงานขายสามารถจัดการลูกค้าปัจจุบันได้โดยการจัดการสอบถามข้อมูลก่อนการขาย การเข้าถึงประวัติการทำธุรกรรม และการจัดการบริการหลังการขาย เป็นต้น เนื่องจากประวัติการขายในฐานข้อมูลจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนิสัยการซื้อของลูกค้าและความชอบที่เหมาะ สำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม