5 วิธียอดนิยมในการสร้างกลยุทธ์ CRM

5 วิธียอดนิยมในการสร้างกลยุทธ์ CRM

2017-08-17 10:23:46

    CRM เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไป เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ CRM ชนะคู่แข่ง วันนี้ได้รวบรวมขั้นตอน ยอดนิยม 5 ประการเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว


1.พัฒนาวิสัยทัศน์ สำหรับกลยุทธ์ CRM ของคุณ
    สิ่งสำคัญที่สุด คือการได้รับข้อมูลจากพนักงาน เพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจาก CRM เมื่อคุณรวบรวมไอเดียเพียงพอแล้วคุณจะเห็นได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณและนำไปใช้ได้


2.รวมทีมสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
    ควรรวมการผสมผสานของพนักงานจากแต่ละแผนกภายในองค์กรของคุณเข้ามาไว้ในทีมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย การตลาด การเงิน หรือการสนับสนุนลูกค้า เพราะความคิดเห็นและประสบการณ์ของพวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ CRM ของคุณให้เป็นกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้


3.เน้นการรักษาลูกค้า
    การมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ภักดี จะเป็นวิธีที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่าและสร้างความภักดีของลูกค้าต่อไปได้อีกด้วย การเน้นรักษาลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้าของคุณด้วยว่าลูกค้าต้องการอะไร เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริษัทและผลิตภัณฑ์


4.ทำให้ลูกค้าเข้าถึงฝ่ายบริการข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
    ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน ดังนั้นธุรกิจของคุณต้องมีบริการข้อมูล และให้การสนับสนุนลูกค้าได้ในหลายช่องทาง เช่น Twitter, Facebook, โทรศัพท์, อีเมล และแชทออนไลน์ เป็นต้น แล้วโปรดจำไว้ว่า ถ้าลูกค้าของคุณไม่สามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากคุณ พวกเขาก็จะบ่นเกี่ยวกับคุณแทนในพื้นที่ของเขา ส่วนนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายได้ 


5. วัดความสำเร็จของบริษัท
    เมื่อบริษัทสร้างกลยุทธ์ สิ่งต่อมาคือการวัดผลความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามทั้งลูกค้าและติดตามผลสำเร็จของกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสามารถปรับปรุงการดำเนินการบริษัท รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง