การบริการ Order Taking คืออะไร ?

การบริการ Order Taking คืออะไร ?

2017-09-01 17:03:38

Order Taking หรือการรับคำสั่งซื้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเป็นแอพพลิเคชันการตลาดทางโทรศัพท์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด การรับคำสั่งซื้อสามารถใช้เพื่อปิดการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ทุกวันนี้ได้ เมื่อเลือกบริษัทด้านการตลาดทางโทรศัพท์สำหรับการสั่งซื้อ คุณต้องการศูนย์บริการที่มีความสามารถโทรติดต่อลูกค้า หรือไม่ใช่เวลาปล่อยให้ลูกค้ารอสายนาน และไม่มีการหยุดให้บริการกลางคันระหว่างติดต่อกับลูกค้า เพราะนี้เป็นหนึ่งในบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความตั้งใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในการติดต่อเพื่อสั่งและรับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างง่ายดาย เช่น ความสะดวกในการจองหรือสั่งซื้อ เป็นต้น

ถ้าหากบริษัทใดใช้การรับคำสั่งสินค้าในรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่ดีมากพอที่จะรับมือกับคำสั่งซื้อและปริมาณลูกค้ารายอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นการที่บริษัทใดเลือกการตลาดทางโทรศัพท์ต้องเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นมืออาชีพ สุภาพ ชำนาญในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะการสั่งซื้อเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้