Technical Support คืออะไร ?

Technical Support คืออะไร ?

2017-09-04 16:48:02

     การสนับสนุนด้านเทคนิค หรืองานบริการด้านเทคนิค (Technical Support ) หมายถึง บริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าของตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องพิมพ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ  ซึ่งบริการสนับสนุนด้านเทคนิคมักให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปแทนที่จะเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นเหมือนบริการหลังการขายมากกว่า

     การสนับสนุนด้านเทคนิคมักจะถูกส่งผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางอีเมล และผ่านการแชท รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ หรือส่วนขยายซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคได้โดยตรง โดยคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคต่างจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่พวกเขาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  หากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ฝ่านสนับสนุนทางเทคนิคจะเป็นคนให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการอัปเดทผลิตภัณฑ์ หรือทำการแก้ไขและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ปกติ