ความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty)

ความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty)

2017-09-05 17:00:40

    การทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ มีต้นทุนสูง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับลูกค้าเก่าที่มีอยู่ ดังนั้นการเพิ่มถ้าสามารถรักษาลูกค้าเก่าได้จะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ รวมถึงรักษาลูกใหม่ให้เป็นลูกค้าเก่าก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยเพิ่มกำไรได้อย่างมาก และยังมีอีกหลายบริษัทที่ขาดเคล็ดลับการสร้างความภักดีของลูกค้า

    ปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันสูงลูกค้าสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างง่ายดาย การวางแผนความภักดีจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการรักษาลูกค้าและปรับปรุงผลกำไรของบริษัท ดังนั้นเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า บริษัทควรรู้จักและให้รางวัลแก่ลูกค้า ซึ่งการแผนความภักดีสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีค่ามากที่สุด

ข้อดีของความภักดีของลูกค้า

    การสร้างความภักดีต้องริเริ่มจากการวางแผนสร้างความภักดีจะช่วยให้สามารถมุ่งเน้นลูกค้าที่ดีได้ รวมถึงปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเมื่อลูกค้ามีความภักดีต่อสินค้าเพิ่มมากขึ้น จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของคุณด้วยการเพิ่มความภักดีจะทำให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไร และขยายเวลาในการทำธุรกิจ ตัวลูกค้าเองก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด โดยพวกเขาจะแนะนำให้คนอื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้