Telesales คืออะไร ?

Telesales คืออะไร ?

2017-09-07 17:23:18

การตลาดทางโทรศัพท์อาจเป็นวิธีการที่คุ้มค่ากับการขายที่สุด เพราะการทำการตลาดทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำกว่าการไปเยี่ยมลูกค้าด้วยตนเอง และในเวลาเดียวกันยังมีความยืดหยุ่นและน่าสนใจกว่าการใช้จดหมายหรือ E-mail ในการขายอีกด้วย แต่  Telesales ก็เป็นสิ่งท้าทาย เพราะการที่จะทำให้คนรับฟังแล้วสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้นั้นมันยากมาก การตลาดทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพต้องพึ่งพาความเข้าใจว่า Telesales ถึงจะสามารถทำงานได้ดีในธุรกิจของคุณ

Telesales ทำงานได้ดีที่สุดถ้าคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้ และไม่สามารถทำได้สำหรับธุรกิจของคุณ การขายผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง และพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาซื้อสินค้าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่สมจริงและอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณ แต่คุณอาจใช้ Telesales เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขาย เช่น เพื่อแนะนำตัวเองให้กับลูกค้าก่อนที่จะขายได้ นอกจากนี้การตลาดทางโทรศัพท์ยังเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อกับลูกค้าที่มีอยู่

ไม่ว่าคุณจะใช้ Telesales ใดคุณจะต้องตัดสินใจว่าพนักงานคนใดควรรับผิดชอบหรือบริการด้านการตลาดทางโทรศัพท์ นอกจากนี้คุณยังต้องคำนึงถึงประเด็นทางกฎหมายด้านบัญชี เช่นกฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ไม่ล้ำสิทธิ์ของลูกค้า