การสัมมนา (Seminar) คืออะไร ?

การสัมมนา (Seminar) คืออะไร ?

2017-09-13 17:23:29

           การสัมมนาอาจ หมายถึงการชุมนุมของผู้คน เพื่อการอภิปรายหัวข้อที่จะบรรยาย การชุมนุมดังกล่าวมักจะเป็นช่วงการโต้ตอบที่ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่ถูกบรรยาย ซึ่งมักจะผู้บรรยายหรือนำโดยหนึ่งและสองพิธีกรที่ให้การบรรยาย เพื่อนำทางการสนทนาหรือการบรรยายตามเส้นทางที่ต้องการ

จุดประสงค์ของการสัมมนา

           การสัมมนาบางทีอาจมีจุดประสงค์หลายประการ หรือเพียงแค่จุดประสงค์เดียวก็ได้ ตัวอย่าง การสัมมนาเพื่อการศึกษา เช่น การบรรยาย ซึ่งผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เพื่อจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น แน่นอนว่าการสัมมนาสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ซึ่งในกรณีนี้จุดประสงค์คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลายเป็นคนดีขึ้นหรือเพื่อพัฒนาทักษะที่พวกเขาอาจได้เรียนรู้จากการสัมมนา

           บางครั้งการสัมมนาเป็นเพียงวิธีการสำหรับนักธุรกิจหรือบุคคลที่มีใจเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและพบผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ที่มีความสนใจคล้ายกัน นอกจากนี้ การสัมมนาทางการค้านำเสนอส่วนต่าง ๆ ของชุมชนด้วยกันเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป การจัดสัมมนาดังกล่าวมักประกอบด้วยการ workshop และการนำเสนอเอกสาร พวกเขามักจะถูกจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างเครือข่ายกับผู้ขายรายต่าง ๆ และทำการเชื่อมต่อใหม่ ๆ การจัดสัมมนามีหลายจุดประสงค์แตกต่างกันไปตามหัวข้อของการสัมมนา เพื่อบรรยายให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม