5 ข้อดีของระบบโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบ IP PBX

5 ข้อดีของระบบโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบ IP PBX

2017-09-22 15:20:04

1. ใช้สาย LAN : การใช้ระบบโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบ IP-PBX จะเป็นระบบโทรศัพท์ที่อยู่ในเครือข่ายของคุณ โดยจะใช้สาย LAN ที่มีอยู่เชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ PBX ที่อยู่ห่างออกไปเพียงระยะทางสั้น ๆ ดังนั้นการส่งสัญญาณแบบนี้จึงมีระยะทางและเวลา (latency) ที่สั้นมากและไม่ขึ้นอยู่กับการเดินทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่น ๆ

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ VoIP ผ่านทางเดินสายไฟแบบ SIP : การใช้โครงข่าย SIP กับ IP-PBX ในบ้าน จะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ VoIP ที่มีต้นทุนต่ำลงได้ และยังสามารถลดค่าโทรศัพท์ โดยเฉพาะทางไกลและการโทรระหว่างประเทศ

3. ต้นทุนการดำเนินงานลดลง : นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากการกำหนดเส้นทางแบบ VoIP ที่มีต้นทุนต่ำลงการซื้อ IP-PBX ของคุณเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่อใช้ VoIP ที่โฮสต์ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกมักจะต่ำกว่า แต่ค่าใช้จ่ายการสมัครรายเดือนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ IP-PBX ธุรกิจที่เป็นเจ้าของ IP-PBX มักจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเฉลี่ยต่อเดือนลดลง โดยเฉพาะระบบที่มีจำนวนผู้ใช้มากขึ้น

4. ง่ายต่อการกำหนดค่าและติดตั้งได้มากกว่าระบบโทรศัพท์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ : เพราะระบบโทรศัพท์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือมีเจ้าของอยู่แล้ว อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและยากที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดค่าและติดตั้ง ซึ่งระบบ IP-PBX จะคุ้นเคยกับคนที่เข้าใจคอมพิวเตอร์มากกว่า โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับระบบที่ใช้ Asterisk ซึ่งมี GUI แบบ Front-end เช่น FreePBX

5. ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ : เนื่องจากโทรศัพท์เป็นแบบ IP ซึ่งจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ย้ายจากการเชื่อมต่อหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้