ข้อดีของการฝึกอบรมภายในองค์กร

ข้อดีของการฝึกอบรมภายในองค์กร

2017-09-26 15:00:19

มีความยืดหยุ่น (Flexible) : สามารถถือครองหลักสูตรได้ทุกเมื่อที่ต้องการตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ฝึกสอน คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ตามความต้องการของคุณ

การฝึกอบรมสามารถประหยัดเงินได้ (Training Cost Saving) :  การฝึกอบรมภายในองค์กรจะคุ้มค่า เพราะแทนที่จะฝึกอบรมบุคคล 3-4 คน ก็เปิดให้มีการฝึกอบรมสาธารณะคุณสามารถฝึกกลุ่มพนักงานตั้งแต่ 15 ถึง 25 คนได้

การฝึกอบรมสามารนำไปพัฒนาต่อยอดได้ (Customized Training) : การรวมกลุ่มกันช่วยให้การฝึกอบรมและการเรียนรู้ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่บริษัท และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและปัจจุบันได้ หลังจากอบรมก็สามารถนำเอาข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันไปพัฒนาต่อยอดกับบริษัทได้

ความสะดวก (Convenience) : พอดีกับช่วงเวลาทำงานของพนักงาน และในสถานที่ที่พวกเขามาทุกวัน

การฝึกอบรมภายในสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้ : ห้องอบรมจะเต็มไปด้วยผู้ได้รับมอบหมายจากแผนกที่แตกต่างกันสามารถกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะสร้างความตระหนักและเข้าใจบทบาทของกันและกันมากขึ้น