วิธีการใช้ Social Media เพื่อประโยชน์ใน Contact Center

วิธีการใช้ Social Media เพื่อประโยชน์ใน Contact Center

2017-09-28 14:47:31

            พลังของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้ Contact Center มีช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ดีมาก ๆ ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากการตอบกลับ ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ปรารถนา และอื่น ๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินการให้บริการกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่มีอายุ เพศ ภูมิภาค และค่าที่ได้จากการคำนวณข้อมูลในทุก ๆ หน่วยของประชากร (Parameters) เพื่อทำการสำรวจออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือในแอปพลิเคชัน มีความง่ายและสามารถวิเคราะห์ได้อัตโนมัติ โดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดการ SIM (ในการจัดการเชื่อมต่อทางสื่อสังคมออนไลน์)

             หากคุณยังไม่เคยใช้สื่อสังคมออนไลน์ คุณจะสูญเสียลูกค้าและการแข่งขันในตลาด เพราะธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่กำลังโปรโมตตัวเองทางออนไลน์ เพื่อดึงดูดความสนใจมากขึ้น หนึ่งในวิธีนี้ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของพวกเขาคือ เมื่อบริษัทตอบสนองต่อการร้องเรียนของลูกค้าด้วยการขอโทษ, ยกย่องด้วยความขอบคุณและให้คำถามที่มีคำตอบที่น่าพอใจ รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมการตลาดของคุณใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในขณะที่โปรโมตแบรนด์ เพราะการตอบสนองอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ

            ถ้าตัวแทนบริการลูกค้าของคุณอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ จะทำให้ลูกค้าสามารถขอรับการรองขอทางเทคนิคหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าโพสต์คำถามบนทวิตเตอร์ขณะที่สมาร์ตโฟนของเขากำลังมีปัญหา ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนสามารถนำลูกค้าเข้าสู่การสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาที่กำลังเผชิญได้ ด้วยวิธีทวีตนี้ของลูกค้า อาจถูกมองว่าเป็นการร้องเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งต้องได้รับการตัดสินใจให้ความเห็นที่สมเหตุสมผลอย่างรวดเร็ว เพราะเพื่อน ๆ ครอบครัว และผู้ติดตามของลูกค้าจะสามารถมองเห็นการดูแล และการเอาใจใส่ต่อลูกค้าของคุณ ซึ่งจะนำไปสู่ความปรารถนาดีสำหรับบริษัทของคุณ