การใช้ E-CRM ในการจัดการลูกค้า

การใช้ E-CRM ในการจัดการลูกค้า

2017-09-29 15:51:23

E-CRM หรือ Electronic Customer Relationship Management เป็นกลยุทธ์การขายการตลาด และการขายแบบออนไลน์ที่ใช้เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดและรักษาลูกค้าขององค์กร โดยทำให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นระหว่างองค์กร รวมถึงลูกค้า โดยการสร้างและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ E-CRM ที่จะมีโปรไฟล์และประวัติความเป็นมาของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่ง E-CRM ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

การจัดการลูกค้า : ระบบการจัดการลูกค้าให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดรวมทั้งสถานะการสอบถามและจดหมายโต้ตอบ

การจัดการความรู้ : ระบบการจัดการความรู้จะเป็นฐานความรู้ส่วนกลางที่จัดการและแชร์ข้อมูลลูกค้าได้

การจัดการบัญชี : ระบบการจัดการบัญชีทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและประวัติของลูกค้า เพื่อให้ฝ่ายขายและทีมบริการลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อซักถาม : ระบบการจัดการข้อซักถามจะสามารถจับข้อซักถามที่ขยายวงกว้างในกรณีสำคัญและสามารถแจ้งการจัดการปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขได้อีกด้วย