ตอบ Chat ไวมีชัยในการบริการ

ตอบ Chat ไวมีชัยในการบริการ

2017-10-03 14:32:22

           ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาอย่างรวดเร็ว พอเทคโนโลยีสามารถทำให้ทุกอย่างสามารถทำให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มันส่งผลถึงอารมณ์ของคนที่เปลี่ยนไป เช่นไม่สามารถรอคอยอะไรนาน ๆ ได้ บริการอะไรก็ตามที่ล่าช้าก็ไม่ดีทั้งหมด ส่วนบริการอะไรที่รวดเร็วทันใจจะถือว่าสุดยอด เช่นเดียวกับการตอบ Chat ที่ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, Line  และ Instagram เป็นต้น

            การที่ธุรกิจใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วจะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าต้องการซื้อเสื้อผ้า แต่มีอยู่ 2 ร้านให้เลือกซื้อ ลูกค้าจึงเลือกสอบถามไปทั้ง 2 ร้าน ในกรณีนี้ถ้าร้านไหนตอบเร็วจะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจของธุรกิจ และทำให้ได้ลูกค้าเพิ่ม รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอได้