บริการ Call Center ยุคใหม่ต้องมีให้ครบทั้ง Social Media, Live Chat และ Video Call

บริการ Call Center ยุคใหม่ต้องมีให้ครบทั้ง Social Media, Live Chat และ Video Call

2017-10-06 14:37:48

           เราพัฒนามาอยู่ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลและแทบจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์ไปเสียแล้ว ดังนั้นผู้ให้บริการ Call Center ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เราต้องเป็น Call Center ยุคใหม่ที่พร้อมบริการลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคตได้

            การเป็นผู้ให้บริการ Call Center ไม่เพียงแต่ให้บริการผ่านโทรศัพท์อีกต่อไป เพราะยังสามารถเลือกให้บริการผ่าน Social Media, Live Chat และ Video Call ที่สามารถทำให้ผู้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงลุกค้าได้มากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ให้บริการข้อมูลก็สามารถใช้ Social Media ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ หรือการให้บริการข้อมูลกับลูกค้าผ่านการ Video Call เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ผ่านวิดีโอและเสียงในขณะนั้นทันที อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการข้อมูลก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อมูลและช่วยเหลือลุกค้าได้ดีที่สุด การให้ข้อมูลใน Social Media, Live Chat และ Video Call ยังสามารถให้บริการข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

             นอกจากนี้ยังสะดวกกับผู้ที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ต่างประเทศที่ไม่เข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน สามารถติดต่อไปผ่านช่องทางเหล่านี้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต