การเก็บข้อมูลผ่าน Call Center เพื่อการวิเคราะห์

การเก็บข้อมูลผ่าน Call Center เพื่อการวิเคราะห์

2017-10-10 08:35:02

            นอกจาก Call Center หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ศูนย์บริการข้อมูล จะให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า รวมถึงรองรับข้อร้องเรียนและช่วยเหลือลูกค้าแล้ว ในขณะนี้เราสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่าน Call Center เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้

            ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ Call Center สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการ รวมถึงข้อความและเสียงที่พนักงานบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการให้บริการ โดยวิธีนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้การเก็บข้อมูลผ่าน Call center ยังสามารถทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ การใช้ข้อมูลที่เก็บผ่านศูนย์บริการทำให้คุณสามารถตัดสินในการดำเนินธุรกิจได้