เก็บสถิติหลังใช้บริการในวันนี้ เพื่อคุณภาพที่ดีในวันหน้า

เก็บสถิติหลังใช้บริการในวันนี้ เพื่อคุณภาพที่ดีในวันหน้า

2017-10-12 15:22:54

เมื่อก่อนสถิติหลังการใช้บริการไม่ได้มีความสำคัญมากนัก แต่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าสถิติเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นได้ วิธีการเก็บสถิติไม่ได้มีแค่ใน Call Center เท่านั้น แต่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็มีการเก็บข้อมูลสถิตของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป

ซึ่งการเก็บสถิติจะมีการเก็บข้อมูลกับผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้งาน รวมถึงสำรวจความนิยมในการใช้บริการ เช่น หลังการให้บริการให้ลูกค้าสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ อาจแบ่งเป็น ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง เพื่อนำสถิติและการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้กับลูกค้าในอนาคต ดังนั้นการเก็บสถิติทำให้สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้สถิติยังทำให้บริษัทสามารถวัดความสำเร็จของแผนการดำเนินงานได้อีกด้วย