ระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (ACD)

ระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (ACD)

2017-10-16 16:32:56

ระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ ACD ย่อมาจาก Automatic Call Distribution เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของโทรศัพท์ในการจัดการสายเรียกเข้า และจัดการกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการให้คำแนะนำกับลูกค้า เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกระจายสายโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้อย่างทั่วถึง

ด้วยระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ ถึงแม้ว่าจะมีหลายองค์ประกอบ แต่งานที่สำคัญที่สุดสำหรับศูนย์การติดต่อ คือการกำหนดเส้นทางลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงช่องทางไปยังตัวแทนที่ดีที่สุด ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ล้าสมัย เนื่องจาก Call Center สามารถจัดการการโทรแชท อีเมล และ SMS ได้

Sour : http://searchcrm.techtarget.com/definition/Automatic-Call-Distributor