บริษัทเล็ก ๆ จะใช้ CRM ให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างไร

บริษัทเล็ก ๆ จะใช้ CRM ให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างไร

2017-11-09 17:24:03

แม้จะเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ต้องการโซลูชัน CRM ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่รวดเร็วและใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นเมื่อตัดสินใจเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วคุณต้องมั่นใจว่าระบบ CRM ที่คุณเลือกสามารถเก็บข้อมูล ค้นหาและแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ในแบบที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังต้องระบุว่าสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการจะใช้ CRM ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากเพียงแค่......

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จักลูกค้าของคุณ

CRM ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกเสริมเท่านั้น แต่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยวิธีการบันทึกตามกระดาษหรือใช้ระบบ เช่น Salesforce, Goldmine หรือ Sage Integrated CRM คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหากต้องการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจ เช่นเดียวกันที่ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องรู้ว่าใคร คือลูกค้า และจำเป็นต้องรู้ว่าคุณมีลูกค้ากี่ราย นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องกำหนดให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า และใส่ใจอยู่เสมอ

สื่อสารให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

นอกจากคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณแล้ว การรักษาข้อมูลของคุณให้ดีและทันสมัยอยู่เสมอ จะทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งสมมติฐาน และทำความเข้าใจ เพื่อทราบว่าใครคือลูกค้าจริง ๆ จากนั้นสามารถส่งข้อความที่ปรับแต่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ โดยไม่สำคัญว่าข้อความของคุณจะเป็นอย่างไรหากคุณสื่อสารกับคนหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าใจข้อความของคุณได้ โดยอาจมีการสร้างสรรค์ เน้นคำที่น่าสนใจ