เว็บบริการด้วยตนเอง (Web self-service)

เว็บบริการด้วยตนเอง (Web self-service)

2017-11-10 14:38:50

Web self service หรือเว็บบริการด้วยตนเอง โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุน ที่ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และปฏิบัติงานประจำผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนของ Call Center แต่อย่างใด โดยในปัจจุบัน Web self-service มีใช้กันอย่างแพร่หลายในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน (ERM)

การให้บริการด้วยตนเองผ่านเว็บมีการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอการตอบกลับทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จจากการให้บริการด้วยตนเองบนเว็บ (Web self service) จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วย ซึ่งการปรับใช้แอปพลิเคชันการบริการตนเองบนเว็บจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายรูปแบบ เช่นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริการด้วยโทรศัพท์หรืออีเมลที่ต้องใช้ตัวแทนของบริษัท

นอกจากนี้ข้อได้เปรียบของบริษัทในการใช้ self-service คือการเพิ่มความสามารถในการให้บริการของบริษัท เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ที่ใช้บริการ โดยซอฟต์แวร์จะติดตามและทำการวิเคราะห์ เพื่อวิจัยและกำหนดเป้าหมายด้านการตลาด