4 ทักษะความสามารถ Customer Service ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรจะมีเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

4 ทักษะความสามารถ Customer Service ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรจะมีเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

2017-11-20 16:08:42

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์อยู่ในด่านแรกของการบริการลูกค้า ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยจำนวนสถานการณ์มากมายที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าจึงต้องมีความหลากหลายและพร้อมกับทักษะที่แข็งแกร่ง เพื่อจัดการกับความซับซ้อนของงาน ที่นี่มี 4 ทักษะการบริการลูกค้าที่ตัวแทนควรมี เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดคือ

ความอดทน : การบริการลูกค้าในบางครั้งอาจเจอกับลูกค้ามีอารมณ์หงุดหงิด ดังนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องมี ซึ่งควรให้โอกาสลูกค้าได้อธิบายสถานการณ์ของตนได้อย่างเต็มที่ และไม่ทำปฏิกิริยาให้ลุกค้าไม่พอใจ เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องการคำอธิบาย สำหรับปัญหาตัวแทนควรให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาอย่างใจเย็นและอดทน

ทัศนคติเชิงบวก : ไม่ว่าลูกค้าจะใส่อารมณ์แค่ไหนตัวแทนต้องรักษาทัศนคติที่ดี โดยการใช้ภาษาในเชิงบวก ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในการหาทางออก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และกระตุ้นให้เกิดความจงรักภักดีอย่างยั่งยืนในแบรนด์

ความสามารถในการปรับตัว : ทักษะการบริการลูกค้าที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งสิ่ง คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวแทนต้องพร้อมที่จะรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นความพร้อมที่จะปรับตัวจึงเป็นทักษะสำคัญในการควบคุมอารมณ์ของลูกค้า

รับฟังอย่างตั้งใจ : หากลูกค้าต้องการอธิบายรายละเอียด ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมที่จะรับฟัง นอกจากนี้ลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องยอมรับการแก้ปัญหาที่ตัวแทนเสน อหรือมีคำถามต่อได้ ดังนั้นการฟังอย่างเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของลูกค้าและเสนอทางออกที่ดีที่สุด