3 ประโยชน์ของการผสานรวม Call Center กับซอฟต์แวร์ Help Desk

3 ประโยชน์ของการผสานรวม Call Center กับซอฟต์แวร์ Help Desk

2017-12-04 17:22:58

1.ช่วยให้คุณสามารถติดตามปัญหาด้านบริการของตนได้

           ซอฟต์แวร์ Help Desk มีประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า เนื่องจาก Help Desk จะช่วยเหลือเป็นจุด ๆ ที่สามารถพบได้บ่อย ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาของตนได้ เมื่อลูกค้าติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ เพื่อรายงานปัญหา ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นแจ้งให้กับคุณ โดยซอฟต์แวร์ Help Desk จะช่วยติดตามข้อมูลนี้จนกว่าปัญหาของลูกค้าจะได้รับการแก้ไข ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล หากลูกค้าโทรเข้ามาในอนาคตพร้อมกับปัญหาเดียวกัน จะสามารถเรียกข้อมูลเหล่านี้มาใช้ เพื่อให้รายละเอียดอย่างรวดเร็ว จำนวนข้อมูลที่มีปัญหาเดียวกันจะให้แนวคิดว่าปัญหาของคุณนั้นเป็นแบบนี้มาหลายครั้งหรือไม่ การระบุปัญหาซ้ำ ๆ จะช่วยให้ความสนใจ และความสำคัญต่อปัญหานั้น ๆ มากขึ้น และเป็นแนวทางถาวร ในการติดต่ออีเมลอัตโนมัติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Help Desk ที่จะช่วยให้ลูกค้าอยู่ในวงจรการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขาได้ ส่วนการบริการตนเองทางเว็บไซต์จะช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของปัญหาได้เช่นกัน

2.ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตได้

            ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยซอฟต์แวร์อย่าง Help Desk ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ Helpdesk ที่ไม่มีเครื่องมือ และข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทที่ให้เครื่องมือที่ดีสำหรับพนักงานของบริษัทมีผลช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ

3. ประโยชน์อื่น ๆ

             ระบบการติดตามข้อมูลรับประกันว่าทีมงานทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบการทำงานแบบวนซ้ำ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะทำให้ตัวแทนสามารถให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าได้ดีมากขึ้น ส่วนตัวเลือกการบริการตนเองช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของตัวแทนฝ่ายช่วยเหลือ และการทบทวนเมตริกในแผงควบคุม Help Desk จะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงานช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้

AConnect Contact Center เราเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware Software Application และ เจ้าหน้าที่รับสาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ Email : arcallcenter@ar.co.th หรือ โทร. 02-610-3000 และ facebook.com/aconnect