ความแตกต่างระหว่าง Relationship Marketing (RM) กับ CRM

ความแตกต่างระหว่าง Relationship Marketing (RM) กับ CRM

2018-01-10 15:40:28

            ในฐานะนักการตลาด และธุรกิจ จึงต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรับลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งต้องทำให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราซ้ำอีกครั้งด้วย ดังนั้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing : RM) และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) เป็นสองคำที่เรามักจะพบเมื่อค้นหาวิธีจัดการและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 ตัวจะสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ แม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกัน การใช้ทั้งสองแนวคิดเหล่านี้สามารถช่วยคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าได้

            ก่อนที่เราจะรู้ว่าความแตกต่างของทั้งการตลาดเชิงสัมพันธ์ กับระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวมันคืออะไร เราจะสามารถแยกความแตกต่างของทั้งสองคำได้

การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing : RM)

          การตลาดเชิงสัมพันธ์เป็นวิธีการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจ ธุรกิจเทคนิคที่ใช้ในการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความรู้จักกับบุคคลและคาดการณ์ความต้องการในอนาคต การเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยการเชิญชวนให้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแสดงความคิดเห็นในบล็อกตลอดจนโต้ตอบกับ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Pinterest  และ YouTube เป็นต้น

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)

            CRM เป็นตัวย่อสำหรับระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์บนเว็บหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบและให้การสนับสนุนด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า โดยข้อมูลที่รวบรวมประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้า กลุ่มผู้เข้าชม รายละเอียดการซื้อ และผลตอบแทน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานขายช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการติดต่อในอนาคตได้

ความแตกต่างระหว่าง RM กับ CRM คือ ?

            ในขณะที่การตลาดเชิงสัมพันธ์ (RM) เป็นแนวคิดด้านการขายและการตลาดเท่านั้น แต่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแนวคิด ดังนั้นการตลาดเชิงสัมพันธ์จะดำเนินการเป็นกลยุทธ์และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการระบุเป้าหมายการขายและการเก็บรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งทั้งการประชาสัมพันธ์ การตลาด และแคมเปญโฆษณา CRM จะประกอบด้วยงานด้านการดำเนินงานที่สนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสัมพันธ์ อาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า จากนั้นจะจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูล CRM มีประสิทธิภาพในการหาโอกาสในการสร้างข้อเสนอพิเศษเพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้ามาเป็นเวลานานสำหรับความภักดีในการสร้างความสัมพันธ์ต่อไป