3 สิ่งที่ Call Center ควรมีเพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลทันสมัย

3 สิ่งที่ Call Center ควรมีเพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลทันสมัย

2018-01-17 15:47:24

การที่ศูนย์บริการข้อมูล หรือ Call Center ยังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้นำอุตสาหกรรมสู่ระดับใหม่ เพราะในปัจจุบัน Call Center ไม่ได้เป็นเพียงบริการข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ศูนย์บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความภักดีต่อศูนย์บริการข้อมูลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเพื่อให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ดี ควรตรวจว่าศูนย์บริการของคุณมีสิ่งเหล่านี้

Cloud-Based Software

Call Center ที่มีซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ จะสามารถครอบคลุมโลกของศูนย์บริการข้อมูลตอนนี้ได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากประโยชน์ทางการเงินที่เห็นได้ชัด (เช่นค่ าใช้จ่ายที่ลดลง ไม่มีค่าติดตั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว) บริษัทต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยไม่มีการบำรุงรักษาและอัปเกรดฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ให้ยุ่งยาก

Chat

ถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะเป็นรูปแบบการสื่อสารในการสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่การแชทกลับกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากลุกค้าบางรายอาจยุ่งมากจนไม่มีเวลาที่จะโทรศัพท์หาศูนย์บริการลูกค้า เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน ดังนั้นการแชทจึงเป็นเรื่องง่ายที่และรวดเร็วและในหลาย ๆ ด้านที่ดีสำหรับทั้งลูกค้าและตัวแทน ซึ่งการแชทสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งรายในเวลาเดียวกัน และลูกค้าสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเงินใน Call Center ดังนั้นจึงคุ้มค่ากับการมองหาแพลตฟอร์มแชท

Auto-Call Distributor (ACD)

Automatic call distributors (ACDs) คือระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยสามารถโทรตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเฉพาะขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาหรือคำขอ นอกจากนี้ ACDs สามารถบอกข้อมูลการใช้งาน เช่นปริมาณการโทรเข้าและออก เวลาในการจัดการ เวลารอคอยก่อนที่จะมีการตอบรับสาย เป็นต้น ด้วย ACDs ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและเจ้าหน้าที่จะได้รับประโยชน์จากการโทรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ACDs จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพของบริษัทและเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพของลูกค้าใน Call Center  ได้