เคล็ดลับที่ดีในการเริ่มธุรกิจ Call Center : กำหนดทิศทางธุรกิจ Call Center ของคุณ

เคล็ดลับที่ดีในการเริ่มธุรกิจ Call Center : กำหนดทิศทางธุรกิจ Call Center ของคุณ

2018-01-26 17:18:30

กำหนดประเภท Call Center

            กำหนดประเภท Call Center ที่คุณต้องการ ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลของคุณต้องการเน้นไปที่บริการ Inbound Call, Outbound Call, Telemarketing หรือ Web-Enabled โดยประเภทของศูนย์บริการข้อมูลที่คุณเลือกดำเนินการต้องขึ้นอยู่กับประเภทและงานของธุรกิจด้วย

            Inbound Call หรือการบริการเชิงรับ คือการรับสายโทรเข้าอาจเกี่ยวข้องกับการรับคำสั่งจากลูกค้า,การตอบคำถาม หรือการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค

           Outbound Call หรือการบริการเชิงรุก คือการโทรออกอาจจะเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และการนัดหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถทำแบบสำรวจผ่านการบริการนี้ได้อีกด้วย

           Telemarketing หรือการตลาดทางโทรศัพท์ เมื่อคุณต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยการอธิบายคุณลักษณะที่สำคัญหรือแจ้งให้ผู้เป็นลูกค้าทราบเกี่ยวกับส่วนลดพิเศษต่าง ๆ  

            Web-Enabled  คือเมื่อกดปุ่ม 'พูดคุย' หรือ 'โทร' ในเว็บไซต์และสายเรียกเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ ลูกค้าอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการใช้บริการ Help Desk

            นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับ Call Center อีกด้วยทั้งภาษี ข้อบังคับ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณทำปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

เขียนแผนธุรกิจ

            แผนธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามแต่ประเภท Call Center โดยแผนธุรกิจนี้ต้องรวมถึงงบประมาณที่จะใช้ทั้งค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ด้วย

ลงทุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน Call Center

            อุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องรวมถึงคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สำนักงาน, หูฟังโทรศัพท์, สายโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงต้องซื้อซอฟต์แวร์ Call Center ซึ่งอาจมีราคาแพง ดังนั้นเวลาซื้ออุปกรณ์อย่าลืมมเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าด้วย