ข่าวและอีเวนต์

          หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุด คือ  อุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากผ..
2019-01-16 13:56:23
            ในตอนที่แล้วได้เกริ่นเรื่อง Customer Pain Point ไปบ้าง แล้วในธุรกิจ Call Center / Contact Center เราค้นพบ "Customer Pain Point" หรือไม่             ..
2018-12-17 12:06:27
          ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ได้รับ เมื่อตนเองเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง และได้ใช้บริการจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่บอกว่ามีน..
2018-12-12 11:04:22
                ยุคดิจิทัลกำลังทำให้สิ่งเก่า ๆ หายไปจากโลกใบนี้ หลาย ๆ คนกล่าวว่า คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังจะสูญหายไป เพราะคนจะหันไปให้ความสนใจกับบอท, โปรแกรมอัตโน..
2018-11-29 15:47:58
            เวลาเราสมัครงานทุกตำแหน่งงาน ก่อนถูกเรียกเข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ คุณจะต้องทำการทดสอบและสัมภาษณ์งานก่อน เช่นเดียวกันกับงานคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ที่ต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนทำงาน แม้ว่าหน้าที่ของเจ้า..
2018-11-21 15:14:31
            คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยอยู่ในคอลเซ็นเตอร์ หรือไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนจะไม่ทราบว่า คอลเซ็นเตอร์มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ไม่ได้เป็นบริการรับข้อร้องเรียน หรือปัญหาจากลูกค้าเท่านั้น ยังคงมีหลายประเภทในบริการรับสายขาเข้า หรือโทรออก..
2018-11-19 16:51:58
            บริการ Call Center ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บริการข้อมูลกับลูกค้า หรือรับคำร้องเรียนเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการรักษาลูกค้า และดูแลลูกค้ารายใหม่อีกด้วย    ..
2018-11-15 14:29:12
            บริษัท และองค์กรทุกประเภท เข้าใจกันว่าหากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีคุณภาพมากพอ จะทำให้พวกเขาเสียเวลาและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเหล่านั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนา และขยายการตลาด นี่คื..
2018-11-07 16:50:45
             เวลาพนักงานของคุณต้องพบเจอกับปัญหา และข้อร้องเรียนจากลูกค้า คุณรู้สึกอย่างไร หากคุณเป็นลูกค้า คุณคิดว่าคุณจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการซ้ำอีกครั้งไม่ในอนาคต         ..
2018-10-29 17:22:29
            คุณเคยปรับปรุง หรืออัปเดตฐานข้อมูลลูกค้าของคุณหรือไม่? เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการยืนยันที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ที่เขาเรียกกันว่า การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)        &nb..
2018-10-26 16:01:54
           ศูนย์บริการข้อมูลขาออก (Outbound Call Center) คือ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่โทรออกไปยังลูกค้าในนามของธุรกิจ ซึ่งการโทรจากศูนย์บริการอาจรวมถึงการตลาดทางโทรศัพท์, การขาย, การระดมทุน, การโทรออก เพื่อทำการปรับปรุงข้อมู..
2018-10-24 17:12:41
            การแชทผ่านเว็บในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อระบบสามารถตอบกลับ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบความรวดเร็ว และความสะดวกในการใช้งานเมื่อเป..
2018-10-19 16:37:20