ข่าวและอีเวนต์

    รายงานแนวโน้มการตลาดแบบดิจิทัลของปี 2560 โดย Econsultancy และ Adobe ขอให้ บริษัท ระบุโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับองค์กรของตนในปี พ.ศ. 2560 และเป็นปีที่สามติดต่อกันที่คำตอบตรงกัน คือ Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้า     Customer Experi..
2017-08-30 16:08:12
Customer care เป็นอีกหัวใจสำคัญของบริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด เพราะมันสามารถช่วยคุณในการพัฒนาฐานลูกค้าที่ภักดีและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ในตลาดการแข่งขันอาจดึงดูดการไล่ล่าธุรกิจใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้กับธุรกิจ ทางออกที่ดีที่สุดคือมุ่งเน้นการรักษ..
2017-08-29 17:06:49
คงเข้าใจกันดีว่าการใช้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Relationship Management (CRM) อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของธุรกิจของคุณ เพราะการใช้ CRM ในทางที่เหมาะสมจะทำให้สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้าได้ การใช้ซอฟต์แวร์ CRM จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ..
2017-08-28 16:57:15
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น..
2017-08-28 13:54:06
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง “รู้เขา” และ “รู้เรา” สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และก่อให..
2017-08-28 11:57:19
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงวงจรของการบริการ และวัฒนธรรมการต้อนรับที่สร้างความประทับใจ เพื่อให้ทราบความคาดหวังของลูกค้าและตอบสนองได้ตรงหรือเหนือความคาดหวังได้ เพื่อให้ทร..
2017-08-28 11:40:19
1. การเติบโตของยอดขายบนเว็บไซต์     การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณอาจไม่ได้รับการตรวจสอบที่มีความแน่นอน ฉะนั้นระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถจับโอกาสในการขายได้โดยตรงจากบนเว็บไซต์ในช่องทางการขายของคุณ 2. สร้างยอดขายจากคว..
2017-08-25 17:22:31
    วิธีที่แรก คือการใช้เพื่อจัดการกับเรื่องร้องเรียน เพราะ Social Media เป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการร้องเรียน เนื่องจากสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนได้ละเอียดผ่านการพิมพ์บนสื่อสังคมออนไลน์และง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับการทำงานในการจัดการข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์   ..
2017-08-24 08:59:53
    เหตุผลที่น่าสนใจในการใช้ Social Media ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังสนใจและใช้เวลาไปกับ Social Media เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมันจึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงและได้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ และ..
2017-08-21 17:17:39
1. ลูกค้าสมัยใหม่ต้องการอะไร  เทคโนโลยีช่วยให้คนรุ่นใหม่ สามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง และแพลตฟอร์มโซเชียลก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการสื่อสาร และแชร์ประสบการณ์ โดยการสำรวจของ J.D. Power พบว่าการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารที่สะดวก และความจำเป็นในการประหยัดค่าใช้จ่า..
2017-08-18 16:15:08
    CRM เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไป เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ CRM ชนะคู่แข่ง วันนี้ได้รวบรวมขั้นตอน ยอดนิยม 5 ประการเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว..
2017-08-17 10:23:46
    การทำความเข้าใจลูกค้า ต้องรับฟังความคิดเห็น หรือแก้ไขปัญหา เพราะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ Contact Center ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ สามารถทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็น 6 ประโยชน์ที่สำคัญของที่ใช้ CRM ใน Contact Center 1. ปรับปรุงการ..
2017-08-16 12:52:40