ข่าวและอีเวนต์

ระบบกระจายสายโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ ACD ย่อมาจาก Automatic Call Distribution เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของโทรศัพท์ในการจัดการสายเรียกเข้า และจัดการกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการให้คำแนะนำกับลูกค้า เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกระจายสายโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้อย่างท..
2017-10-16 16:32:56
เมื่อก่อนสถิติหลังการใช้บริการไม่ได้มีความสำคัญมากนัก แต่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าสถิติเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นได้ วิธีการเก็บสถิติไม่ได้มีแค่ใน Call Center เท่านั้น แต่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็มีการเก็บข้อมูลสถิตของผ..
2017-10-12 15:22:54
            นอกจาก Call Center หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ศูนย์บริการข้อมูล จะให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า รวมถึงรองรับข้อร้องเรียนและช่วยเหลือลูกค้าแล้ว ในขณะนี้เราสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่าน Call Center เพื..
2017-10-10 08:35:02
           เราพัฒนามาอยู่ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลและแทบจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์ไปเสียแล้ว ดังนั้นผู้ให้บริการ Call Center ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เราต้องเป็น Call Center ยุคใหม่ที่พร้อมบริการลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคตได้ &..
2017-10-06 14:37:48
            ในปัจจุบัน Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยการส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการส่งข้อความธรรมดาแบบดั้งเดิม ทำให้บริการ Call Center ต้องพัฒนาตามไปด้วย เพื่อให้เท่าทัน..
2017-10-04 16:42:44
           ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาอย่างรวดเร็ว พอเทคโนโลยีสามารถทำให้ทุกอย่างสามารถทำให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มันส่งผลถึงอารมณ์ของคนที่เปลี่ยนไป เช่นไม่สามารถรอคอยอะไรนาน ๆ ได้ บริการอะไรก็ตามที่ล่าช้าก็ไม่ดีทั้งหมด ส่วนบริการอะไรที..
2017-10-03 14:32:22
1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กร             การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน Contact Center โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ที่มีการแข่งขันหรือเล่นเกม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่จะส่งผลดีในการปฏิบัติ..
2017-10-02 09:29:50
E-CRM หรือ Electronic Customer Relationship Management เป็นกลยุทธ์การขายการตลาด และการขายแบบออนไลน์ที่ใช้เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดและรักษาลูกค้าขององค์กร โดยทำให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นระหว่างองค์กร รวมถึงลูกค้า โดยการสร้างและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ..
2017-09-29 15:51:23
            พลังของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้ Contact Center มีช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ดีมาก ๆ ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากการตอบกลับ ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ปรารถนา และอื่น ๆ ช่วยใ..
2017-09-28 14:47:31
มีความยืดหยุ่น (Flexible) : สามารถถือครองหลักสูตรได้ทุกเมื่อที่ต้องการตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ฝึกสอน คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ตามความต้องการของคุณ การฝึกอบรมสามารถประหยัดเงินได้ (Training Cost Saving) :  การฝึกอบรม..
2017-09-26 15:00:19
การฝึกอบรมภายใน (In house training) เป็นการฝึกอบรมสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์กร โดยจะมีผู้บรรยายจากภายนอกหรือผู้บรรยายจากภายใน มาให้ความรู้ การฝึกอบรมอาจจำเป็นต้องจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทางกฎหมาย สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานด..
2017-09-25 16:17:47
1. ใช้สาย LAN : การใช้ระบบโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบ IP-PBX จะเป็นระบบโทรศัพท์ที่อยู่ในเครือข่ายของคุณ โดยจะใช้สาย LAN ที่มีอยู่เชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ PBX ที่อยู่ห่างออกไปเพียงระยะทางสั้น ๆ ดังนั้นการส่งสัญญาณแบบนี้จึงมีระยะทางและเวลา (latency) ที่สั้นมา..
2017-09-22 15:20:04